Ajankohtainen EU

Keskusteluaineisto

Euroopan unioni

EU:n alueella asuu yhteensä noin 500 miljoonaa ihmistä

Italy Slovenia Croatia Click here for a country profile of Bosnia and Herzegovina Switzerland Greece France Monaco Spain Turkey Cyprus Bulgaria Ukraine Romania Hungary Malta Slovakia Czech Republic Poland Belarus Germany Luxembourg Belgium Netherlands Portugal Serbia Albania Macedonia Andorra Moldova Lithuania Latvia Estonia Russia Finland Sweden Norway United Kingdom Ireland Faroe Islands Iceland Denmark Montenegro Austria Skopje Podgorica Rome Madrid Barcelona Prague Kiev Warsaw Munich Frankfurt Main Cologne Brussels Berlin Hannover Hamburg Florence Milan Venice Sarajevo Geneva Bern Belgrade Sofia Bucharest Constanta Liverpool Cardiff Belfast Dublin Reykjavik Vienna Bratislava Zagreb Ljubljana Valletta Athens Istanbul Naples Lisbon Tirana Chisinau Minsk Vilnius Riga Tallinn Moscow Saint Petersburg Helsinki Stockholm Copenhagen Oslo Paris Amsterdam London Edinburgh Budapest States of Africa States of Asia Odessa Nantes Strasbourg Marseille Lyon Bordeaux Malmö

Mitä EU-puheenjohtajamaa tekee?

Euroopan unionin neuvosto

  • koostuu jäsenvaltioiden ministereistä
  • kokoontuu eri kokoonpanoissa toimialoittain
  • säätää lait yhdessä Euroopan parlamentin kanssa

EU-puheenjohtaja

  • puheenjohtajamaan ministeri johtaa puhetta neuvoston eri kokoonpanoissa
  • ulkoasiainneuvostossa puhetta johtaa kuitenkin unionin ulkoasiainedustaja

Ulkoasiainedustaja 2014–2019

FEDERICA MOGHERINI

Suomelle tärkeät asiat puheenjohtajuuskaudella

Puheenjohtajana Suomi haluaa painottaa kansalaisten asemaa, ilmastopolitiikkaa sekä Euroopan kehitystä ja maailman turvallisuutta. Lopullisen ohjelman laatii eduskuntavaalien jälkeen Suomen seuraava hallitus. Ohjelma julkaistiin kesäkuussa 2019. Tutustu tästä Suomen puheenjohtajuuskauden ohjelmaan.

Yle 10.12.2018. Sipilä: Suomi voisi edistää aktiivisesti hiilinielujen markkinoita.

Sipilä

EU:n uusi parlamentti

Europarlamenttivaalit pidettiin toukokuussa 2019. Parlamenttiin valittiin 751 jäsentä, jotka kuuluvat seitsemään poliittiseen ryhmään.


Uusi parlamentti valitsi Euroopan komission puheenjohtajaksi saksalaisen Ursula von der Leyenin. Hän aloittaa virassa marraskuussa 2019.


Suomesta EU-parlamenttiin nousivat:


Suomalaiset odottavat Euroopan unionilta turvallisuutta ja ilmastotekoja

Maaseudun Sivistysliitto selvitti yhdessä e2 Tutkimuksen kanssa keväällä 2018 suomalaisten näkemysiä siitä, mihin asioihin EU:n pitäisi tulevina vuosina keskittyä.

Tärkeiden asioiden listalle nousivat:

Mihin aiheisiin EU:n pitäisi keskittyä tulevina vuosina?

Viisi tärkeintä aihetta annetusta listasta (%)

Aineisto kerättiin toukokuussa 2018

opintoaineisto

EU edistää turvallisuutta

kaikkialla maailmassa

EU:lla on meneillään useita kriisinhallinta- ja kehitysyhteistyöhankkeita, joilla pyritään poistamaan ongelmia. Yhteistyötä tehdään etenkin EU:n itäisten ja eteläisten naapureiden kanssa.

Esimerkki: Somalia

  • Yksi maailman köyhimmistä maista, jota riepottelevat sekä sisäiset konfliktit että toistuvat nälänhädät
  • EU:n tuki huomattavaa muun muassa seuraavilla alueilla:

– rauhan- ja valtionrakentaminen

– ruokaturva

– koulutus

– taloudellinen kehitys

Rauha ja vakaus lähialueilla vahvistavat turvallisuutta myös unionin sisällä. EU:n lähialueiden vakaus edellyttää yhteistyötä eri osapuolten kesken. Jatkossa on otettava myös ilmasto ja ympäristö huomioon kaikessa päätöksenteossa.

On panostettava konfliktien ehkäisemiseen, yhteiskuntien monipuoliseen kehittämiseen ja demokraattisen päätöksenteon vahvistamiseen.

Jokaisella ihmisellä pitäisi olla turvallisen, hyvän elämän edellytykset kotiseudullaan.

Miksi ihmeessä Suomi haluaa istuttaa metsää Afrikkaan?

Euroopan unionin YK-yhteistyö

EU tekee läheistä yhteistyötä Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa rauhan edistämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi. Vuonna 2018 EU ja YK toimivat yhdessä yli 170 maassa.

Halonen

Ruokaturvaa kaikille

Riittävä ravinto ja puhdas vesi ovat välttämättömiä jokaiselle. Niiden puuttuminen voi laukaista uusia konflikteja tai pahentaa olemassa olevaa kriisiä

Suomessa on kaikille tarjolla puhdasta vettä. Vedenpuute voi kuitenkin pahimmillaan laukaista jopa sotilaallisen konfliktin. Lue lisää Pakistanin ja Intian välisestä vesikiistasta ja siitä, kuinka se vaikuttaa alueen kokonaisturvallisuuteen.

Ruokaturvan neljä pilaria

1

Onko ruokaa saatavilla?

2

Onko ihmisillä käytännössä mahdollisuutta hankkia ruokaa?

3

Onko ruokaa jatkossa saatavilla?

4

Mikä on ruuan laatu, sopivuus ja ravitsevuus?

Ruuan saatavuus varmistetaan omalla tuotannolla ja sitä täydennetään tuonnilla ulkomailta. Kriisitilanteita varten ruokaturvaa täydentävät valmiusvarastot. Jotta ruokaturva toteutuisi, pitää ihmisillä olla varaa hankkia ruokaa, joka on turvallista ja ravitsevaa ja vastaa ihmisten ravitsemuksellisia tarpeita.

Video

Katso video Markus Kuotesahon ajatuksista ilmastonmuutoksesta. Mitä vastaisit Markukselle?

Ilmastonmuutos on uhka ruokaturvan toteutumiselle maailmassa. Monet viljelyalueet ovat vaarassa kuivua, mikä aiheuttaa aliravitsemusta ja pakottaa ihmisiä muuttamaan pois asuinalueiltaan. Lisääntyvät sään ääri-ilmiöt, kuivuuden ohella myös myrskyt ja tulvat, heikentävät viljelyolosuhteita. Jatkuvuus tuo mukaan aikaulottuvuuden: ruokaturvaa arvioidaan sekä tässä hetkessä että tulevaisuudessa. Esimerkiksi Suomessa ruokaa on runsaasti tarjolla, mutta se ei ravintoarvoiltaan aina ole sitä, mitä ihmiset tarvitsevat.

Luonnonvarojen hyödyntäminen arktisella alueella on erittäin herkkä kysymys – tässä esimerkki kaivostoiminnasta. Pohdittavana on luontoarvojen lisäksi, millaiset oikeudet alueeseen alkuperäiskansoilla tulisi olla. Millainen alueiden kaupallinen hyödyntäminen on hyväksyttävää?

Video

Mitä on musta hiili ja miksi se on pahasta?

Suomen strategia painottaa maamme roolia arktisen politiikan johdossa sekä ratkaisujen kehittäjänä. Suomi tukee myös unionia arktisena yhteistyökumppanina ja EU:n ulkopoliittisia tavoitteita alueella.

Arktinen yhteistyö tapahtuu useilla eri tasoilla, esimerkiksi:

Arktinen neuvosto